นนทวัฒน์ :: โปรไฟล์

KM Blog ของ นนทวัฒน์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : ข้าวหอมนิล
เนื้อหา บล็อก :

“หอมนิล”ข้าวโภชนาการสูงกลุ่มเกษตรทิพย์              

เนื้อเรื่อง

นายบุญมี  สุระโคตร  ประธานกลุ่มเกษตรทิพย์  บ้านอุ่มแสง  หมู่ที่ 7 ตำบลดู่  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้เล่าถึงความเป็นมาและวิธีการผลิตข้าวหอมนิลให้ได้คุณภาพที่ดีมีคุณค่าทางอาหารสูง  ผู้ผลิตปลอดภัย  ผู้บริโภคปลอดภัย  ว่า  ข้าวหอมสีนิล  เป็นข้าวเจ้าที่กลายพันธุ์มาจากข้าวเหนียวดำที่นำเข้ามาจากประเทศจีน ปลูกในประเทศไทย และ เมื่อปี 2549  กลุ่มเกษตรทิพย์ได้นำพันธุ์ข้าวหอมนิลสำนักศรีษะอโศก อำเภอกันทรลักษ์ มาทดลองปลูกในพื้นที่บ้านอุ่มแสง  หมู่ที่ 7 ตำบลดู่       อำเภอราษีไศล โดยใช้เวลาการทดลองปลูกเป็นระยะเวลา  3  ปี  จึงได้ข้าวหอมนิลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ  โดยสังเกตได้จากเมล็ดข้าวจะมีลักษณะเรียวยาว  สีม่วงเข้ม  เวลาหุงสุกจะนุ่มและมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ข้าวหอมนิล  ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนั้น  เมล็ดข้าวจะเป็นสีม่วงเข้มมากเท่าไหร่คุณค่าทางอาหารก็จะสูงตามไปด้วย

          การปลูกข้าวหอมนิลของกลุ่มเกษตรทิพย์  บ้านอุ่มแสง  ทำได้ 3 ลักษณะ  คือ  นาดำ  นาหว่าน  และ   นาโยนกล้า  ส่วนใหญ่จะเป็นนาโยนกล้า  ขั้นตอนเหมือนการปลูกข้าวทั่วไป  คือ  เตรียมดิน  หว่านข้าวหรือปักดำ  โยนต้นกล้า  แต่หลักการสำคัญของการปลูกข้าวหอมนิลของกลุ่มเกษตรทิพย์จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือชีวภาพ  จะไม่มีการใช้สารเคมี  ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์แต่จะใช้วัสดุธรรมชาติ  เช่น  สารสะเดา  พืชสมุนไพรแทน  พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวหอมนิลให้ได้คุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารที่สูงนั้น  ลักษณะดิน  จะเป็นดินเค็มนิดๆ จะทำให้ข้าวแตกกอดี  ใบและลำต้นสีเขียวปนม่วง  มีหูใบโคนต้น ดอกและเมล็ดมีสีม่วงเข้ม  ต้นสูงประมาณ 60-75 เซนติเมตร  มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ  100  วัน  ห่างระยะเวลาที่ปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม จะทำให้ได้ผลผลิตดีและข้าวมีคุณภาพ 

  

          สำหรับสารอาหารและคุณประโยชน์ของข้าวหอมนิลจะมีโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ธาตุเหล็ก สังกะสี  ทองแดง  แคลเซียม  และโพแทสเซียม  สูงกว่าข้าวหอมมะลิ 105 เป็น 2 เท่า  นอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์ในการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่  มะเร็งกระเพาะอาหาร  ลดการอุดตันในเส้นเลือด  ป้องกันโรคเบาหวาน  บำรุงสายตา  และป้องกันมะเร็งทรวงอกและเม็ดเลือดขาว

          ปัจจุบันกลุ่มเกษตรทิพย์ได้แปรรูปข้าวเปลือกหอมสีนิลเป็น  ข้าวสารหอมสีนิล  ข้าวกล้อง  และข้าวกล้องงอก  โดยได้บรรจุภัณฑ์ถุงสุญญากาศที่สวยงามเหมาะสำหรับการซื้อไปรับประทานเอง  หรือจะซื้อเป็นของฝากจากศรีสะเกษก็ได้  สนใจ  ติดต่อ นายบุญมี  สุระโคตร  ประธานกลุ่มเกษตรทิพย์บ้านอุ่มแสง  หมู่ที่ 7  ตำบลดู่  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  โทร 086-8681139  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  โทร 045-681254  

       

ขุมความรู้

        1. ข้าวหอมนิลกลุ่มเกษตรทิพย์เป็นข้าวหอมนิลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงเนื่องจากปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม ดินเค็มนิดๆ อายุการเก็บเกี่ยว 100 วัน  ช่วงระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม คือ เดือน กรกฎาคม และเก็บเกี่ยวเดือนตุลาคม

          2. หลักการสำคัญของการปลูกข้าวหอมนิลของกลุ่มเกษตรทิพย์จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือชีวภาพแทน

          3. ข้าวหอมนิลที่มีคุณภาพทางโภชนาการสูงจะมีลักษณะเมล็ดเรียว ยาว สีม่วงเข้ม  เวลาหุงจะเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอม

          4. มีสารอาหารและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าข้าวหอมมะลิ 105 ถึง 2 เท่า

แก่นความรู้

          ข้าวหอมนิลของกลุ่มเกษตรทิพย์ให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าข้าวหอมนิลที่ปลูกที่อื่นๆ และมีสารอาหารและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าข้าวหอมมะลิ ถึง 2 เท่า เนื่องจากปลูกในพื้นที่ที่มีดินเค็มนิดๆ ช่วงระยะเวลาการปลูกที่มีความเหมาะสม คือ เดือนกรกฎาคมและเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม  และที่สำคัญไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืช  จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือชีวภาพแทน  จึงทำให้ผลผลิตที่ได้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือ เมล็ดเรียวยาว สีม่วงเข้ม  เวลาหุงจะเหนียวนุ่ม  และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน   

    

กลยุทธ์ในการทำงาน

          1. ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือในการผลิต  การตลาด  ทุนดำเนินการ  และการบริหารจัดการ

          2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทางสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต  สื่อสิ่งพิมพ์  และการจัดแสดงจำหน่ายในงานต่างๆ

 

 

นายบุญมี  สุระโคตร  ประธานกลุ่มเกษตรทิพย์     เจ้าขององค์ความรู้

 

นายนนทวัฒน์  โพธิ์ขาว  พัฒนาการอำเภอราษีไศล  ผู้ถอดองค์ความรู้

“ข้าวหอมนิล” ข้าวโภชนาการสูงกลุ่มเกษตรทิพย์

 

 

 

 

คำสำคัญ(Keyword):
ข้าวหอมนิล
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

นนทวัฒน์ พูดว่า:
12 พ.ค. 2554 11:11 น.
ทดสอบบล็อก

 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION