สพอ.พนม :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : สพอ.พนม / การเลี้ยงผึ้งพรวด
เนื้อหา บล็อก :

การเลี้ยงผึ้งพรวด

สาระสำคัญของการเลี้ยงผึ้ง(พรวด)

การเลี้ยงผึ้งสัตว์ปีกที่มีความสำคัญ และประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตขอคนเราจึงต้องศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงผึ้งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ของผู้เลี้ยง

ผู้ที่นำผึ้งมาเลี้ยง  ภาษาท้องถิ่น   เรียกว่า พรวด

จุดประสงค์ของการเลี้ยงผึ้ง

         1.เพื่อเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของผึ้ง ชนิดของผึ้ง และสังคมความเป็นอยู่ของผึ้ง

         2.ธรรมชาติของผึ้ง   และสังคมของผึ้ง ผู้นำมาเลี้ยงมาประยุกต์การเลี้ยงผึ้งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขั้นตอนการทำลังเลี้ยงผึ้ง

          1. ตัดไม้กระดานตามขนาดความกว้าง 30 ซม.ยาว 60. ซม จำนวน 4 แผ่น ใช้ตะปู 1 นิ้ว 16 ตัว ตอกไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเปิดหัวเปิดท้าย

          2. ตัดไม้กระดานขนาด 30x30ซม.หนา1. ซม. จำนวน 2 แผ่น (ไม่ปิดหัว, ไม่ปิดท้าย) ใช้สว่านเจาะรูไม้ฝาเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5ซม. จำนวน 4 รูทั้ง 2 แผ่น

3. ตัดไม้กระดาน 5 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 1. ซม. จำนวน 2 แผ่น เป็นไม้ขนานฝาลัง ใช้ตะปูตอกส่วนปลายของไม้ขนานฝาลังติดกันขอบลังรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 2 ตัวโดยไม่ให้ตะปูจม หลังจากนั้นตัดไม้เสาส่วนโคนให้แหลมทั้ง 2 อันเพื่อจะปักลงในดิน

          4. ตัดไม้กระดานขนาดกว้าง 5 ซม. ยาว 30 ซม. หนา 2 ซม. จำนวน 2 อันเป็นไม้รองรับลังผึ้ง ติดกับไม้เสา ทั้ง 2 อัน อันละ 2 ตัว

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

บ่าวยัณ พูดว่า:
27 พ.ค. 2554 12:45 น.
สุดยอดอย่างแรง ขอน้ำผึ้งไปทำยาสักขวดทีต่ะ

สพอ.วิภาวดี พูดว่า:
27 พ.ค. 2554 12:38 น.
น่าสนใจมาก จากมุกดาหาร

 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION