สพอ.พนม :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : สพอ.พนม /การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา/ใบไม้ธรรมชาติ
เนื้อหา บล็อก :

การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา
ใบไม้จากธรรมชาติ

ใบไม้ที่ใช้ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา ต้องเป็น ใบไม้ที่มีโครงสร้างของใบไม้แข็งแรง ใบไม้ ที่ใช้ในการทำใบยาง ได้แก่ ใบโพธิ์ ใบ ตะโก ใบขนุน ใบข่อย และใบยางพารา เป็นต้น
วิธีทำใบยาง (ยางพารา) มี 3 วิธี
ควรเลือกใช้ใบไม้สดที่มีอายุของใบปานกลาง ไม่อ่อนและแก่เกินไป เพราะจะมีผลต่อการหมัก หรือ แช่ใบทำให้ใบที่ได้ไม่สวยงามตามโครงสร้างของใบ
วิธีที่ 1 วิธีตามธรรมชาติ
โดยการทำใบไม้ดังกล่าวใสภาชนะแช่น้ำเปล่าหมักทิ้งไว้ประมาณ 20 -30 วัน
วิธีที่ 2 วิธีการแช่ด่าง
หั่นสบู่เป็นฝอยๆ ผสมขี้เถ้าและน้ำ โดยอัตราส่วน น้ำ 4 ขี้เถ้า1.5 ส่วน สบู่ 1.5 ก้อนต่อใบไม้ 70-100 ใบ นำส่วนผสมทั้งหมดผสมกันแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 10-20 วัน
วิธีที่ 3 วิธีการต้ม
นำส่วนผสมในวิธีที่ 2 ใส่ภาชนะแล้วต้ม ใช้เวลาประมาณ 3-5 ช.ม.หรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับชนิดของใบนั้นจากที่ต้มเสร็จแล้วให้นำมาล้างให้สะอาดใช้แปรงขนอ่อน แปรงเยื่อใบให้หลุดออกจนเหลือแต่โครงสร้างของใบ จากนั้นนำมาฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างอ่อนแล้วจึงล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้ง ตากไว้ให้แห้ง
วิธีการย้อมสี
1. วิธีการจุ่ม การย้อมสีใบยางที่ต้องการให้มีระดับความเข็มของสี เป็น สีอ่อน กลาง และเข็มทำได้โดยจุ่มใบยางลงในสีอ่อนให้ทั่วใบ จากนั้นจุ่มลงสีเข้มะดับกลางจนถึงปลายใบแล้วจึงจุ่มสีเข้มที่สุดเฉพาะตรงส่วนปลายใบ นำไป
2. วิธีการปัดสีด้วยพู่กัน นำใบยางที่ฟอกขาวแล้ว จุ่มลงในสีอ่อน หรือน้ำเปล่า วางบนแผ่นโพเมก้า หรือกระจก พอหมาดๆ ใช้พู่กันปลายตัด เบอร์ 10-14 จุ่มสีเข้มกว่าระบายลงบนกลีบใบ 3 ใน5 ส่วนของใบ ทิ้งไว้พอหมาด แล้วใช้พู่กันปัดสีเข้มที่สุด 1 ส่วน ถ้าต้องการให้สีเข้มให้ปัดซ้ำได้ตามต้องการวางผึ่งบนแผ่นโฟเมก้า หรือแผ่นกระจก ตากทิ้งไว้จนแห้งถ้าต้องการให้สีเข้มให้ปัดซ้ำได้ตามต้องการ
 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION