ประไพ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : เริ่มต้นชีวิตใหม่เศรษฐกิจพอเพียง
เนื้อหา บล็อก :

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พลอากาศเอกอนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้แทนพระองค์ฯ กิจกรรมเริ่มต้นชีวิตใหม่เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ประสบอุทกภัยได้รับประทานบ้านถาวร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  ณ  บ้านนางนิสา สอนทอง  ๑๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัด      สุราษฎร์ธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นายพิชัย มณีลาภ พัฒนาการอำเภอพระแสงเป็นพิธีกร นางประไพ กรายแก้ว พัฒนากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสง ถ่ายภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน

นายพิชัย มณีลาภ พัฒนาการอำเภอพระแสง เป็นพิธีกร

ผู้แทนพระองค์ฯร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แทนพระองค์ฯสาธิตการปลูกผักสวนครัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาธิตการปลูกผักบุ้ง

เสร็จภารกิจเข้าแถวส่งผู้แทนพระองค์ฯ

คำสำคัญ(Keyword):
มอบบ้าน
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION