สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด :: โปรไฟล์

KM Blog ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

บล็อก

ชื่อ บล็อก : ทำไงดี
เนื้อหา บล็อก :

 

ทำไงดี
                 สมพงค์ บำรุงรส*
 
                    ศักยภาพของคนไม่เท่ากัน ไม่มีใครอยากขึ้นชื่อว่า เป็นคนไร้สมรรถนะ ไร้-ศักยภาพ ไร้คุณค่า หากมองให้ลึกรอบด้าน เราจะพบว่า ทุกคนมีความแตกต่าง ซึ่งพระพุทธองค์ได้คิดไว้ ที่เรียกว่า ขันธ์ ๕ กล่าวคือ
            ๑. รูปขันธ์ ร่างกายของคนเรา  แตกต่างกัน
            ๒. เวทนาขันธ์ ความรู้สึกทุกข์ สุข เฉยๆ แตกต่างกัน
          ๓.สัญญาขันธ์ ความจำได้ หมายรู้ เช่นเห็นแก้วน้ำ ก็จำได้ว่าสิ่งนี้เป็นที่ใช้สำหรับใส่น้ำดื่ม แตกต่างกัน
          ๔.สังขารขันธ์ คือการนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมา เช่นเห็นผู้หญิงสวยก็คิดปรุงแต่งจิตใจ อยากเป็นแฟนกับเขา แตกต่างกัน
          
         ๕. วิญญาณขันธ์ การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจความรอบรู้ ความรู้แจ้ง แตกต่างกัน
 
                    ความแตกต่างเหล่านี้ น่าจะทำให้การรังสรรค์งานได้มีคุณค่าแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจถึง ๔ ข้อ เป็นเรื่องของรูปหรือกายเพียงข้อเดียว การที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานที่คาดหวังไว้ นั้น ความยากง่ายของงาน ความมุ่งมั่น และความภาคภูมิใจในชิ้นงานน่าจะมีผลมากกว่า  มีผู้เคยให้ความเห็นที่น่าสนใจในการกำหนดเป้าหมายการทำงานไว้ว่า “ทำไมเราต้องทำงานหลาย ๆ อย่าง (ทำงานหนัก) เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียว ทำไมไม่ทำอย่างเดียว (ทำงานน้อย) แล้วบรรลุได้หลาย ๆ อย่าง”  
 
                    ความจริงดังกล่าว ชี้ให้เห็นแนวคิดการทำงานที่แตกต่างกันแต่จุดมุ่งเดียวกัน อย่างเช่นเราเคยได้ยินว่า “มีเงินแค่ ๑๐๐ บาท กับ มีเงินตั้ง ๑๐๐ บาท” คุณค่าความภาคภูมิใจ ต่างกัน จิตใจจึงน่าจะมีผลที่จะทำให้เกิดความมุ่งมั่นและทำให้เกิดความพึงพอใจต่างกัน คนไม่น้อย ไม่อยากทำงานหนัก อยากทำงานง่าย ไม่ลำบาก แต่เมื่อทำแล้วมีผลตอบแทนที่เป็นผลงานมาก มีคุณภาพเป็นรางวัล
 
                    เคยพัฒนาศักยภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ให้มีคุณค่า มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่จะทำการ พัฒนาการนึ่งข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว แต่การที่จะทำให้การนึ่งข้าวเหนียวให้สุกเร็ว ข้าวนิ่ม ข้าวหอม นั้น มีองค์ประกอบของการเรียนรู้อีกมากมาย ส่วนการที่จะทำให้เกิดความสะดวกในการนึ่งข้าวเหนียว ก็มีชุดประกอบที่จะนึ่งข้าวเหนียวมีหลายอย่างเช่นกัน ซึ่งประกอบไปด้วย มวยนึ่ง หม้อนึ่ง กระติบข้าว พาย กระด้ง ข้าว ผ้ากันเปื้อน ซึ่งล้วนแล้วมีในชุมชน กระจายอยู่ เมื่อนำมารวมกันแล้วพัฒนาคุณภาพ มูลค่าก็เพิ่มขึ้นและผู้ที่จะใช้ก็สะดวก  เราไม่ได้แค่การพัฒนาการนึ่งข้าวเหนียว แต่ผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ อย่าง เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจ   จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๓ โดยมีคณะกรรมการจากหลากหลายสาขา หลายภาคส่วน ให้การรับรองถึงความเป็นเลิศ
 
                    จะเห็นได้ว่าผลงานชิ้นนี้ บอกให้เราได้รู้ว่า ไม่หนัก ไม่เหนื่อย เราบรรลุเป้าหมาย เราทำอย่างเดียวแต่ผลที่เกิดได้เชื่อมโยงสู่ผลิตภัณฑ์อื่น กลุ่มคนอื่น อีกมากมาย  แต่ก็อดที่จะเชื่อมโยงถึงศักยภาพที่แตกต่างของคนในองค์การไม่ได้ว่า รูป หรือ กายรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบกายของตนไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่จิตใจว่าเราถูกกระตุ้นให้สู้หรือเปล่ามากกว่า และการทำงานในชุมชนต้องระลึกเสมอว่า “ชุมชนเป็นของเขา เขาคิด เขาทำ เราเป็นเพียงผู้สนับสนุน” การทำงานทุกครั้งเราไม่จำเป็นต้องคิดให้เขา เราเพียงสนับสนุนความคิด เราอาจออกแบบจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทุกอย่างจะเกิดและยั่งยืน
 
                   ทำอย่างไรดี จึงจะทำให้ทุกคนได้รับรู้ความจริงว่า อุปสรรค์การทำงานไม่ได้เกิดที่ตัวเราและสภาพแวดล้อมตัวเรา หากเป็นที่ระบบการบริหารจัดการ การให้ขวัญกำลังใจกัน ส่งถ่ายอำนาจการติดสินใจให้ชุมชน และการกำหนดเป้าหมายการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพจิตใจ ทุกอย่างก็จะส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน จะมีผลงานที่เป็นเลิศในที่สุด  
 
-----------------------------------------------------------------
*พัฒนาการอำเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION