พัลลภ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : สัมภาษณ์ อสพ. รุ่นที่ 64/2
เนื้อหา บล็อก :

วันนี้เป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๔/๒ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนประกาศรับสมัคร มีผู้สมัคร ๕ คน แต่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพียง ๓ คน อีก ๒ คน ขาดคุณสมบัติเพราะอายุเกิน ๒๕ ปี

กรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน ๓ กลุ่มงาน ผู้นำ อช. และนักวิชาการที่รับผิดชอบงาน อสพ. ซึ่งได้หารือกันเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ก่อนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ข้อสรุปว่า ต้องไม่ให้บรรยากาศเครียด ไม่จำกัดว่ากรรมการท่านใดจะถามเรื่องอะไรโดยเฉพาะ สัมภาษณ์ผู้เขาสัมภาษณ์คนละ ๑๕ นาที

ผมตั้งใจว่าจะเน้นสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทัศนคติเกี่ยวกับอาสาพัฒนา แต่ก็เปลี่ยนใจไม่เน้นถามในเรื่องทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว แต่จะถาม ๓ คำถาม คือ หนังสือที่ชอบอ่าน ๕ เล่ม หนังที่ชอบดู ๕ เรื่อง และเพลงที่ชอบฟัง ๕ เพลง เพราะคิดถึงการสัมภาษณ์ผู้เข้างานของสตีฟ จ็อบส์ ที่เขามักจะถามว่า "เคยพี้กัญชามั้ย" หรือ เคยเสพ LSD ไหม เพราะสตีฟอยากได้คนที่มีลักษณะต่อต้านสังคม ไม่ปฏิบัติตนอยู่ภายในกรอบที่สังคมกำหนดเหมือนตนเอง แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะหาคนลักษณะนั้น แต่ผมเชื่อว่าผมจะรู้จักผู้สมัครได้จากคำถาม ๓ คำถามนี้ จริงๆ แล้วไม่ไม่ได้ถาม ๓ คำถามนี้กับผู้สัมภาษณ์ทั้ง ๓ คน แต่ให้เขียนใส่กระดาษที่เตรียมให้หลังสัมภาษณ์เสร็จแล้ว และนี่คือคำตอบที่ได้จากผู้เข้าสัมภาษณ์ ๓ คน 

  • คนแรก ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารอารมณ์ แนวข้อสอบตำรวจ ความรู้ทั่วไป แนวข้อสอบ ก.พ. และขวัญผวา ดูท่าว่าเธอจะเป็นคนจริงจัง ชอบดูหนังเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ ปัญญาเรณู ความสุขของกระทิ ละครเทิดพระเกียรติ และโรงเรียนบ้านหนองฮีใหญ่ ส่วนเพลงที่ชอบฟังได้แก่ รูปที่มีทุกบ้าน รถด่วนขบวนสุดท้าย กำลังใจ โลกของผึ้ง และคิดถึงแม่
  • คนที่สอง ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการออกกำลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ หนังสือพิมพ์ การใช้งานโปรแกรมคอมพ์ฯ และการ์ตูน หนังที่อชอบดูก็มีเรื่อง Pay It Forward, Change, Black Hawk Down, มหาวิทยาลัยเหมืองแร่ และ Jame Bond 007 ซึ่งชอบแนวเดียวกับผมเลย สำหรับเพลงที่ชอบฟังคือ คนจนผู้ยิ่งใหญ่ ดาว ราตรีสวัสดิ์ เวทมนต์ และจันทร์เจ้า ผมไปเช็คทีหลังว่าเป็นเพลงอะไรบ้าง ก็มีทั้งที่เป็นเพลงรักแบบหนุ่มสาว และเพลงสะท้อนสถานการณ์ 
  • คนที่สาม ชอบหนังสือการ์ตูนโดเรม่อน หนังสือทำอาหาร เรื่องย่อละคร หนังสือดูแลสุขภาพ และหนังสือแนะนำการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ ขอบดูหนังเรื่อง Suck Seed ฝัน หวาน อาย จูบ ปัญญาเรณู สคส.สวีทตี้ และ ATM เออรัก เออเร่อ ส่วนเพลงชอบฟังเพลงลูกอม ขอบคุณน้ำตา ฤดูที่แตกต่าง คือเธอ และ เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม

ผมวิเคราะห์คำตอบที่ได้ว่า คนรุ่นใหม่ไม่ชอบอ่านหนังสือ เพราะบอกชื่อหนังสือไม่ได้ ที่บอกมาก็เป็นหนังสือที่น่าจะเป็นนิตยสาร แต่ชอบดูหนังและฟังเพลงเพราะบอกชื่อหนังและชื่อเพลงได้ แตกต่างจากผมที่ชอบอ่านหนังสือพอๆ กับดูหนังแต่มากกว่าฟังเพลง (ไม่ได้ฟังมานานแล้ว) จากคำถามทั้ง ๓ คำถามนี้ ผมแปลเป็นทัศนคติของผู้เข้าสัมภาษณ์ที่จะมีต่องานอาสาพัฒนาได้ว่าใครใน ๓ คนนี้เหมาะสำหรับการเป็นอาสาพัฒนา เพราะผมเชื่อว่า นักพัฒนาจะต้องให้ความสนใจกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมมากกว่าเรื่องราวส่วนตัว หนังสือที่อ่าน หนังที่ดู เพลงที่ฟังบอกให้รู้ได้ว่าผู้เข้าสัมภาษณ์แต่ละคนสนใจอะไร

นอกจากนี้ ผมได้เรียนรู้ว่า การจะตอบคำถาม "...ที่ชอบที่สุด ๕ อันดับ" แบบที่ผมถามนี้ได้ จะต้องจัดลำดับหนังสือ หนัง เพลงใหม่ เปรียบเทียบกับหนังสือ หนัง และเพลง ที่เคยอ่าน เคยดู และเคยฟังในอดีต เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งก็เหมือนๆ กับการจัดการความรู้การทำงานนั่นแหละ เพราะถ้าการจัดการความรู้การทำงานบ่อยๆ จะทำให้เราชัดเจนว่างานที่เราทำคืออะไร และสามารถบอกเล่าได้อย่างชัดเจนและกระชับ ด้วยคำเพียงไม่กี่คำหรือด้วยประโยคเพียง ๑ หรือ ๒ ประโยค ซึ่งพวกเราชาว พช. บอกเล่างานของเราอย่างชัดเจนและกระชับไม่ได้ รวมทั้งยังบอกเล่าให้เหมือนกันไม่ได้ด้วย แต่จะแตกต่างกันไปตามแง่มุมของแต่ละคน

สิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้ภายหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว คือ ผมน่าจะได้ให้ความรู้บางอย่างกับผู้เข้าสัมภาษณ์เพื่อประโยชน์แก่ตัวเขาเองและประโยชน์ของส่วนร่วม ถ้าเขาต้องการที่จะเป็นอาสาพัฒนาหรืออาสาสมัคร นั่นคือ ต้องสนใจเรื่องราวของส่วนรวมให้มากๆ และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจ เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นทั้งด้วยการกระทำของตนเอง หรือด้วยการช่วยให้ตนอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมได้

ผมสัญญาว่า "ครั้งต่อไปจะให้ความรู้กับผู้เข้ามัภาษณ์ด้วย" ผมสัญญา                    

คำสำคัญ(Keyword):
อสพ., สัมภาษณ์, หนังสือ, หนัง, เพลง, จัดการความรู้
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION