นราธิวาส :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : รวมพลังคนอาสาพัฒนาแผ่นดิน
เนื้อหา บล็อก :

ผู้นำ อช. จ.นราธิวาส ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังคนอาสาพัฒนาแผ่นดิน (รวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนไทย) วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายและเสวนา เรื่อง บทบาทหน้าที่และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตร่วมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มี นายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เกิยรติเป็นประธานในพิธีเปิด และแจกเกียรติบัตร ผู้นำ อช.ดีเด่น ระดับอำเภอ จำนวน ๑๓ อำเภอ สำหรับช่วงบ่ายมีการร่วมบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโชน์ โดยการทำความสะอาดบริเวณหาดอ่าวมะนาวร่วมกัน

 

 • สรุปบทเรียน

  • การรับลงทะเบียน

   • มอบหมายภารกิจ

   • ต้องมีคนบอกให้เข้าห้องประชุม

   • รับลงทะเบียน

   • ผู้มาร่วมงานไม่ตรงเวลา

   • ผู้นำ อช มา จนท.อำเภอยังไม่รู่ว่าอยู่ที่ไหน

   • จนท.ไม่ช่วยงาน แต่ผลประโยชน์ เช่น ข้าวห่อ จะเอา

  • การนั่งไม่เป็นอำเภอ

   • ทำให้เห็นคนน้อย

   • ต้องมีคนช่วยบอกให้นั่งอำเภอ

  • คนมาร่วมกิจกรรม

   • ให้ความร่วมมือ

    • เข้ามาในห้อง

    • ทานข้าว

    • กิจกรรมภาคสนาม

    • ช่วยกันทำความสะอาดหาดอ่าวมะนาว

    • จนท.เหลือไม่กี่คน

  • เนื้อหาทางวิชาการ

   • ระยะเวลาน้อย

   • รอง ผวจ. ต้องใช้เวลาพอสมควร

   • หน.ประพันธ์ ต้องยืนนาน

   • คนพูดต้องการให้ข้อมูลเยอะ

   • เนื้อหาการบรรยาย

    • นายสามารถ วราดิศัย (รอง ผวจ.นธ)

     • รักบ้านเกิด

     • การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ

     • สมัครเข้าระบบ มชช.

     • ไม่สร้างขอบเขตพื้นที่เพื่อกักขังตนเอง

     • หมู่บ้านเริ่มไม่เข้มแข็งตั้งแต่เมื่อไร?

    • หน.ประพันธ์

     • ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

     • ชุมชนจัดการ ปี ๒๕๕๘

    • หน.สุริยะ

     • บทบาทหน้าที่ผู้นำ อช. ๘ ตัว บังคับ ๖ เลือก ๑

    • นายมะรอฟี ลอตันหยง

     • การพัฒนาต้องมีความคิดที่ไม่หยุดยั้ง ความฝันไม่ต้องลงทุน

     • แนวทางการพัฒนาในอดีตแบบ บรม บวร แผนชุมชน แผนพัฒนา อบต.

     • จปฐ. กชช ๒ค ที่ไม่นั่งเทียน

     • ให้มีการประชุมคนที่เป็นนักพัฒนาทั้งหมดว่า จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่ง

     • การทำงานที่ไม่ได้วางแผนจากตัวเรา เราไม่ได้พูดความจริง

     • ตำบลรักษาทุกโรค

     • กิจกรรมผู้นำ อช. ๘ บทบาท มีความสอดคล้องกับ พอช.

     • การจดแจ้งทะเบียนกลุ่มกับ พอช.

     • การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ สัจจะวันละบาท รัฐให้ ๑ บาทตอนครับ ๑ ปี นับจากเปิดบัญชีกับธนาคาร

     • เราขาดความร่วมมือ แต่กิจกรรมมาถูกทางแล้ว

     • ให้มีการทำ MOU กับคนในพื้นที่

     • เรามีสภาองค์กรชุมชน ที่มี พรบ.รองรับ ซึ่งตามที่เสนอคือ สภาซูรอ

     • การจัดกองทุนสวัสดิการ ๓๐๐ บาท/ปี

     • การประกันชีวิตหมู่

     • มีการถอดบทเรียนภาคประชาชนที่ ต.สุวารี อ.รือเสาะ ในอดีตผู้นำเกิดความขัดแย้ง

     • สมเด็จพระเทพฯตรัส การพัฒนาเริ่มที่จุดเล็ก ๆ เช่น ที่เกาะสะท้อน เยาวชนปลูกผักลดการติดยาเสพติด

     • การฝึกเศรษฐกิจพอเพียง

      • ให้ จนท.ปลูกผักคนละ ๕ กระถ่าง

      • ผู้นำ อช. ปลูกผักคนละ ๕ กระถ่าง

    • นายสิน พรหมตรัง

     • ผู้นำ อช รุ่นแรก ประสบการณ์ ๒๐ ปี

      • ที่ทำงานได้เพราะใจรัก

      • มีอัตรเสี่ยงสูง

       • ให้มีการประกันชีวิต

        • ทำประกัน ๒๐๐ บาทต่อปี เบี้ยประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

        • ทุก ธกส.มีประกันชีวิต

       • มีเพื่อนเสียชีวิตแล้ว ๓ คน

        • สะปิอิง

        • ซัมซูเด็ง

        • ไอ้ล่าน สุไหงปาดี

     • การทำงานในชุมชนไม่มีค่าตอบแทน แต่ต้องการให้ชุมชนดีขึ้น

     • ตอนแรกคิดไม่ได้ว่าทำอะไร แต่เป็นเงาของพัฒนากรก็ภูมิใจแล้ว

     • ให้ความร่วมมือกับชุมชน หมู่บ้าน

     • ผู้นำ อช. เป็นรากหญ้าที่ติดดินที่สุด

      • รับทราบปัญหามากที่สุด

      • ถ้าผ่านหน่วยงานของรัฐ จะกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่การงาน

      • พวกเราไม่ค่อยร่วมประชุมกับ อบต. และมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

      • ไม่ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเท่าที่ควร

      • เราไม่มีส่วนได้เสียกับงบประมาณ ทำให้ง่ายต่อการเสนอโครงการ และอาจมีข้อเสนอแนะดี ๆ ให้กับ อบต.

      • ให้สร้างงานเด่นสักเรื่อง

       • เป็นแกนนำหลักจัดเก็บ จปฐ.

        • ไม่นั่งเทียนแต่ให้นั่งหลอดนิออน

       • จัดทำแผนชุมชน

     • ให้พวกเรากลับไปขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เป็นการต่อยอด ทุกชุมชนมีอยู่แล้ว

      • เน้นอาชีพหลักในชุมชน

      • ป้องกันยาเสพติดช่วยกันดูที่ลูกหลานตนเองไม่ให้ติดยาก็พอ

       • ถือว่าคในชุมชนคือลูกหลาน

  • การแต่งกายของ จนท. ไม่เห็นเป็นทีม

   • ทำให้เห็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำ อช.

  • การมอบประกาศเกียรติคุณ

   • มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน

    • คนได้รับมอบหมายมีภารกิจอย่างอื่น

   • คิดว่าประกาศจังหวัดทำ เหมือนกับเด็กเล่น

  • ผู้นำ อช.

   • ส่วนใหญ่แต่งตั้งใหม่

    • บางคนไม่รู้ว่ามาทำอะไร

    • ยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

    • ผู้นำ อช. ไม่รู้จักพัฒนากร

 • ถอดบทเรียน

  • การรับลงทะเบียน

   • ให้ จนท อำเภอเป็นคนเอาแบบลงทะเบียนเฉพาะอำเภอ มาให้ จนท จังหวัด

   • พี่น้องอำเภอต้องช่วยกันให้ข้อมูลผู้นำ อช.ที่มาด้วยกัน

   • ผู้นำ อช. ที่มาลงทะเบียนไม่รู้ตัวเองเป็นผู้นำ อช

   • เจ้าหน้าที่อำเภอต้องประชุมซักซ้อมความพร้อม ไม่ปล่อยให้จังหวัดจัดการเอง

   • จนท เหมือนตะปู ถ้าไม่เคาะไม่กินเนื้อไม้ แต่บางคนเคาะแล้วงอเลย

   • กรณีที่มีอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมล่าช้า

    • โทรประสานหัวหน้าแล้ว

    • ไม่มี จนท.ที่อำเภอหรือไม่รับเรื่อง

    • บางครั้งโทรแล้วไม่รับ

    • ทำให้รอง ผวจ. ต้องการพบ

   • ผู้มาร่วมงานไม่ตรงเวลา

    • จัดที่นั่งไม่ได้

  • สถานที่

   • ไม่ได้จัดเป็นระเบียบ

   • ขาดการประชุมซักซ้อม จนท.ให้มีความเข้าใจเหมือนกัน

   • เก้าอี้บางตัวหัก

    • ทำให้คนเว้นไว้ไม่กล้านั่ง

   • ห้องน้ำ

    • ไม่มีปัญหา

  • อาหาร

   • ไม่มีเบรค

    • เวลาไม่มี

  • เครื่องเสียงของ อบต.

   • ใช้ได้ดี

   • มีการเตรียมเครื่องเสียงสำรอง

  • การให้ความร่วมมือของ อบต.

   • ดีมาก

   • คนไม่ออก นักเรียนไม่มาร่วม

   • อาจเป็นภูมิอากาศหรือติดเวลาเรียน

   • รถยนต์

    • รับส่งนักเรียนไม่มี

  • ผู้นำ อช.

   • ส่วนใหญ่แต่งตั้งใหม่

    • บางคนไม่รู้ว่ามาทำอะไร

    • ยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

    • ผู้นำ อช. ไม่รู้จักพัฒนากร

  • การเตรียมงาน

   • เอกสาร

    • ลงทะเบียน

    • การประชุม

   • การประสานงานกับพื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย

    • ไม่มีปัญหา

   

  ชมภาพกิจกรรม คลิ๊ก

 

คำสำคัญ(Keyword):
ผู้นำ, อาสา, พัฒนา, ชุมชน
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION